+36 30 602 71 88 matrix@mdritmus.hu

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

MD Ritmus
mdritmus.hu
(Hatályos: 2021. december 6-tól)

1. Áttekintés


Impresszum: Ki kezeli az adataimat?

Cégnév: MD Ritmus
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 2/A

Képviseli (1): Csontosné Czimmerman Julianna ev
Nyilvántartási szám: 54014646
Adószám: 55199258140
Képviseli (2): Csontos Lilla ev
Nyilvántartási szám: 53819895
Adószám: 54891641140

E-mail: matrix@mdritmus.hu
Honlap: mdritmus.hu
Telefon: +36 30 602 71 88

Az MD Ritmus (továbbiakban: Adatkezelő)

 • Honlapján,
 • személyes értékesítése során,
 • és minden egyéb szolgáltatás nyújtása alatt gyűjtött adatokat, mint adatkezelő,

az Adatkezelő kezeli, a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Ki az adatkezelő és mi az adat?

Adatkezelő az, aki meghatározza, hogy milyen adatokat, milyen eszközökkel, milyen célokra gyűjtsön saját működése során.

Adat lehet bármi, amit a szolgáltatásaink során a másik fél megad, felhasznál, megoszt. Személyes adat ezen belül az az információ, amely alapján Önt, mint a személyes adat érintettjét közvetlenül vagy más információval együtt közvetve be lehet azonosítani. Ilyen például a név vagy az email cím.

Tudjon meg többet a fentiekről itt: https://www.eugdpr.org/glossary-of-terms.html

Kik az adatfeldolgozók?

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

IT szolgáltatások (tárhelyszolgáltatás)

Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Tárhely szolgáltatója:

CÉGNÉV: Tárhely.Eu Kft.
SZÉKHELY: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.


Elektronikus levelezés szolgáltatója:

CÉGNÉV: Tárhely.Eu Kft.
SZÉKHELY: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

 

CÉGNÉV: Google LLC.
SZÉKHELY: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

Könyvviteli szolgáltatás

CÉGNÉV: Gelencsér Rita ev
SZÉKHELY: 8800 Nagykanizsa


Ügyfél- és marketingmenedzsmenttel, hírlevélkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás

CÉGNÉV: MailerLite LTD
SZÉKHELY:

Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

 


Számlázással kapcsolatos szolgáltatás

CÉGNÉV: KBOSS.hu Kft. (Szamlazz.hu)
SZÉKHELY: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

 

Miért van szükség az Adatvédelmi Tájékoztatóra?

Számunkra elsődleges cél a szolgáltatásainkat igénybe vevők által velünk megosztott személyes adatok védelme. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogok és garanciák minden személy számára, bármilyen nemű megkülönböztetés nélkül biztosítva legyenek, különös tekintettel a magánélethez és magánszférához való jog teljes mértékben való tiszteletben tartására a személyes adatok bármilyen úton történő kezelése során.

Mindezek mellett az Info. Törvény (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról), valamint a 2018. május 25-én hatályba lépő európai Általános Adatvédelmi Rendelet (Az EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbiakban: GDPR) szintén szükségessé teszi az érintettek megfelelő tájékoztatását.

Milyen alapelvek mentén történik az adatkezelés?

Jogszerűség: az adatkezelés jogalapja kifejezett és megalapozott
Tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelésről megfelelő mennyiségű, érthető információ áll rendelkezésre, ami alapján az érintett tájékozódási lehetősége biztosított
Célhoz kötöttség: az adatkezelés kizárólag meghatározott és előre közölt célokra vonatkozóan történik
Adattakarékosság: az adatkezelés során kizárólag a szükséges és releváns adatok kerülnek bekérésre
Pontosság: a kezelt adatok mindig a lehető legnagyobb mértékben frissítettek,
Korlátozott tárolhatóság: adatkezelés kizárólag a célok eléréséhez szükséges időtartamig történik
Integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelés során alkalmazott technikai és szervezési intézkedések magas fokú biztonságot biztosítanak
Elszámoltathatóság: a Adatkezelő eljárása megfelel a mindenkor hatályban lévő és alkalmazandó nemzeti és nemzetközi normáknak

2.  Adat típusok és adatgyűjtési célok

Honnan tájékozódhatom arról, hogy milyen célra használják fel az adataimat?

 Az adatokat minden esetben előre meghatározott céllal gyűjtjük, és biztosítjuk azt, hogy az adatok bekérése átlátható és érthető módon megfogalmazott, megfelelő tájékoztatáson alapuljon. A Honlapon történő adatbekérés esetén külön tájékoztatjuk, hogy mire fogjuk használni a megadott adatokat, és a hozzájárulást csak ezután kérjük.

További kérés esetén kérjük keressen minket a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Milyen jogalapon kérhetnek tőlem személyes adatokat?

Fontos, hogy bármely adatkezelés esetében az alábbiak egyike adhatja a jogalapot:

– a Te hozzájárulásod (önkéntes, tájékoztatáson alapuló, visszavonható, amely azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét): a hozzájárulás papír alapon vagy a Honlapon az adott jelölőnégyzet (checkbox) Érintett általi kipipálása útján adható meg,
– szerződés teljesítése (amelyben az egyik fél az érintett),
– általunk teljesítendő jogi kötelezettség vagy
– adatkezelői jogos érdek

Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

Az adatkezelő tevékenységei elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 Szolgáltatásaihoz kapcsolódóan az adatkezelő ügyfelei nevét, e-mail címeit, telefonszámait, és adott szolgáltatás jelleg esetén a születési dátumát kezeli egyéni hozzájárulásuk értelmében (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő elsősorban saját honlapján (mdritmus.hu) mutatja be szolgáltatásait, tevékenységét. A honlap működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A honlapon lehetősége van a látogatónak kapcsolatba lépni az adatkezelővel a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az űrlap kitöltésével az érdeklődő nevét, e-mail címét és telefonszámát adja meg. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a szolgáltatás igénybevételére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek az érdeklődő személyes adatai. Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés létrejötte érdekében, ezzel a jogalappal kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az űrlap kitöltésével egyúttal az érintett nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatóját.

A honlapon keresztül lehetősége van a látogatónak a hírlevélre feliratkozni, név és e-mail cím megadásával. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az adatkezelés időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart, vagyis az érintett hírlevélről való leiratkozásáig.

Az adatkezelőnél igénybe vehető Energia- és Stresszoldó kezelésre jelentkezni telefonon, e-mailen vagy a honlapon található kapcsolatfelvételi lapon keresztül lehet. A jelentkezés alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatokat az adatkezelő a megfelelő időpont ügyfélhez történő rendelése és időpontmódosítás esetén a kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében kezeli. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett mégsem veszi igénybe a foglalt időpontban az adatkezelő szolgáltatásait, az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

Az adatkezelőnél igénybe vehető Sorselemzés szolgáltatásra jelentkezni kizárólag a honlapon található jelentkezési űrlapon keresztül lehet. A jelentkezés alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét, a születési dátumát és az általa kedvelt (nem hivatalos) névváltozatát, névbeli megszólítását kéri megadni. A személyes adatokat az adatkezelő a megfelelő időpont ügyfélhez történő rendelése és időpontmódosítás esetén a kapcsolatfelvétel biztosítása, továbbá a szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli. Az adatbekérés célja a kapcsolatfelvétel és az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információk ismerete.  Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett mégsem veszi igénybe a foglalt időpontban az adatkezelő szolgáltatásait, az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

Az adatkezelőnél igénybe vehető MD lélekszkenner-mérés, -elemzés szolgáltatásra jelentkezni telefonon, e-mailen vagy a honlapon található kapcsolatfelvételi lapon keresztül lehet. A jelentkezés alkalmával az adatkezelő az ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét kéri megadni. A személyes adatokat az adatkezelő a megfelelő időpont ügyfélhez történő rendelése és időpontmódosítás esetén a kapcsolatfelvétel biztosítása érdekében kezeli. Az ilyen módon tudomására jutott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az érintett mégsem veszi igénybe a foglalt időpontban az adatkezelő szolgáltatásait, az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

A távmérés-elemzést (online MD lélekszkenner-mérés,-elemzés) megrendelni a Megrendelői űrlapon keresztül lehetséges. A szolgáltatás igénybevétele a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az adatkezelő az általa nyújtott online szolgáltatás (távmérés) ellenértékéről ONLINE számlát állít ki az ügyfél részére. A számla az érintett nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A számlán szereplő személyes adatok megőrzése tekintetében az adatkezelő a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el, azokat 5 évig tárolja.

 Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

Adatkezelési műveletek: Cél – Jogalap – Tárolási idő

 

Érintett és adatkezelési művelet  Adatkezelési cél Adat típusok és címzettek Jogalap Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel a Honlapon megadott elérhetőségeken Kapcsolatot kezdeményező valamennyi érintett Kapcsolattartás, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése Név, email cím, telefonszám Az üzenetküldés időpontja Az üzenetküldés kori IP cím GDPR 6. cikk a) Hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevélre és/vagy direkt marketing levélre való feliratkozás  A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás technikai lehetővé tétele Név, email cím Az üzenetküldés időpontja Az üzenetküldés kori IP cím GDPR 6. cikk a) Hozzájárulás visszavonásáig (korlátozás és indoklás nélküli, ingyenes leiratkozás, ami azonnali törlést jelent)
Közösségi médián keresztüli kapcsolattartás Kapcsolatot kezdeményező valamennyi érintett Kapcsolattartás Név, közösségi média azonosító GDPR 6. cikk a) Hozzájárulás visszavonásáig (hozzájárulását az érintett közösségi médián teszi meg)
Honlap látogatásával összefüggő technikai műveletek (cookie-k használata) Valamennyi Látogató A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok GDPR 6. cikk a) Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben maximum 30 napig tart
Remarketing  Valamennyi érintett Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg Az adott cookie leírásban található GDPR 6. cikk a) Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ a cookie menüpontban
Megrendelés elküldése, jóváhagyása, szerződés teljesítése, számlázás  Valamennyi Vevő érintett A szabályszerű számla kiállítása Keresztnév, vezetéknév, emailcím, telefonszám, számlázási cím, egyéb (ha érintett egyebet közöl),  Az üzenetküldés kori IP cím GDPR 6. cikk a), b), c) (technikailag: jelölő-négyzet elfogadása) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat, IP cím esetén 5 évig
Nyereményjáték Valamennyi résztvevő érintett A nyereményjáték lebonyolítása Név, email cím, telefonszám, közösségi média azonosító GDPR 6. cikk a), Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.
Fogyasztóvédelmi jogokkal és egyéb panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés (elállás, szavatosság) Valamennyi Vevő érintett Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése Név, telefonszám, email cím, panasz tartalma GDPR 6. cikk a), c) 5 évig (a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7))
A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés  Valamennyi hozzájáruló érintett A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe GDPR 6. cikk c) A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
  Az elemzésekre való jelentkezés során megadott személyes adatok. Valamennyi hozzájáruló érintett   A jelentkezés rögzítése, kapcsolattartás érdekében.A születési adatok rögzítése a Sorselemzés numerológiai elemzés elvégzéshez szükséges. Név, nevek, email cím, telefonszám, születési adatok Az üzenetküldés időpontja Az üzenetküldés kori IP cím A szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben az ügyfél a szolgáltatást nem veszi igénybe és az időpont módosítását sem kéri, az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érintett személyes adatait.
 A szolgáltatást igénybevevők, vásárlók (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.    Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása. Keresztnév, vezetéknév, emailcím, telefonszám, számlázási cím, egyéb (ha érintett egyebet közöl),  Az üzenetküldés kori IP cím Jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (5 év) leteltét követő 30 napon belül.
Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés. Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján. Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.
A honlap által kezelt cookie-k adatgyűjtése során rögzített személyes adatok.  A felhasználói élmény növelése, statisztikai cél, a weboldal fejlesztése. Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
A weboldalon működő kapcsolatfelvételi űrlap használata során megadott személyes adatok.  Kapcsolatfelvétel céljából. Név, email cím, telefonszám Az üzenetküldés időpontja Az üzenetküldés kori IP cím GDPR 6. cikk a) A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
A weboldalon feltüntetett véleményekkel kapcsolatos személyes adatok kezelése.  Az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése, érdeklődők megbízásra ösztönzése. név, lakóhely Az érintett hozzájárulása alapján (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
A közösségi oldalak használata során az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok.  A tevékenység, a szolgáltatások és a termékek népszerűsítése érdekében. Név, közösségi média azonosító Az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
Minden olyan esetben, ha a Adatkezelő az eredeti adatbekérés céljától eltérő célra fel szeretnénk használni, akkor arról előzetesen tájékoztatunk és kifejezett hozzájárulásodat kérjük.

 

3. Érintettek jogai

Milyen jogokat érvényesíthetek a személyes adataim kezelésével kapcsolatban?

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Ez azt jelenti, hogy az adatok bekérése előtt érthető és pontos tájékoztatást kell kapnia az érintettnek arról, hogy mi az adatkezelés célja, és hogy az adott szervezet hogyan kezeli az adatokat, például az adat útjáról vagy arról, hogy kik férhetnek hozzá.

Az Adatkezelői weboldalon jól látható helyre kihelyezzük tájékoztatónkat, illetve külön is kiemeljük, hogy mire fogjuk használni a személyes adatokat.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, akár adatkezelési célokra külön-külön lebontva.

Ha nem kívánsz többé Adatkezelő híreket kapni, akkor a hírlevél alján található ’Leiratkozás’ gombra kattintva bármikor leiratkozhatsz a hírlevélről. Ha nem szeretnél a válaszunkon kívül több emailt kapni tőlünk, akkor az utolsó emailünkre válaszolva jelezheted azt felénk.

Hozzáféréshez való jog

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adott szervezet által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, és ellenőrizze, hogy egy szervezet milyen adatot tart nyilván róla.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – ha technikailag lehetséges – kérje az adatkezelőt az adat továbbítására egy másik adatkezelő felé.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy egészítse ki azokat.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, ennek ellenére az érintett ellenzi az adatok törlését
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azok további megtartását jogi igények érvényesítéséhez

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A személyes adatok törlése végleges törlést jelent, azaz a törlés után nem tároljuk tovább a személyes adatokat, biztonsági mentést nem végzünk.

A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy az Adatkezelőhöz ilyen jellegű kérést küldjön nekünk.

Elfeledtetéshez való jog

A törléshez való jog kiterjesztése az elfeledtetéshez való jog, amely szerint, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt valamilyen oknál fogva törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ilyen egyéb adatkezelő tipikusan a keresőmotorokat működtető adatkezelő, aki a nyilvánosságra hozatal miatt fér hozzá az érintett személyes adataihoz.


Az Adatkezelő nem hoz nyilvánosságra semmilyen személyes adatot.


Panasztételhez való jog

 A fenti elérhetőségeken keresztül van lehetőség arra, hogy a Adatkezelő-hez ilyen jellegű kérést küldj nekünk.


Hogyan érvényesíthetem a jogaimat?

Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az Ön jogai érvényesülése maximálisan teljesüljön, illetve, prioritásként kezeljük az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos bármilyen jellegű kérdést vagy kérést.

Ezen túlmenően adatvédelemi ügyekkel az illetékes felügyeleti hatóság foglalkozik, amely esetünkben a magyarországi Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a GDPR fogalommeghatározásának 22. pontja alapján:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala

 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

4. Cookies

 Alkalmaznak cookie-kat a Honlapon?

 A süti (angolul: cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.

 Weboldal

 A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több Cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen Cookie-k az Adatkezelő és a Google Analytics-on keresztül a Google által biztosítottak. A Google Analytics által generált Cookie-k felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a Cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem, így személyes adatot sem.

Facebookon futatott hirdetések konverziójának követésére használjuk a Facebook Pixel cookie-t. A Facebook Pixel egy kódrészlet, amit a Adatkezelő weboldának forráskódjába elhelyezve a Facebook lehetőséget kap arra, hogy a (Facebookon is regisztrált) felhasználók tevékenységét a te weboldaladon is nyomon kövesse.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Az alkalmazott cookie-k a következők:

 

Statisztikai _gat A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál. Munkamenet
Statisztikai _gid Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál. Munkamenet
Statisztikai __utmz Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e. 6 hónap
Statisztikai __utma A süti tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját. 2 év
Marketing __utmv Ha egyedi jelentéseket használ a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a honlapon, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót. 2 év
Statisztikai disqus_unique Célja a webhely látogatóinak látogatásával kapcsolatos statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma. 1 év
Marketing fr A Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket. 3 hónap

 

Hogyan tudom állítani a cookie-kat?

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat,
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

5. Közösségi oldalak

Hogyan kezelik az adataimat a közösségi oldalakkal kapcsolatban?

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

A közösségi oldal használata és azon keresztül az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre azon természetes személyek, aki az adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, értékelik.

 

név azonosítás
e-mail kapcsolattartás
művelet (pl. értékelés) válaszadás

 

Az Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg őt.

A közösségi portálokon való jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, tehát a Adatkezelő marketingje.

Az Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként járul hozzá az adatkezeléshez, így például az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedvelésével.

Az Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Az Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

Adatkezelés időtartama: a jogviszony fennállta alatt.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan.

Az adatok forrása közvetlenül az Érintettől.

Automatizált döntéshozatal profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető szervezet, mint Adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltető szervezet lesz.

 

6. Gyermekek


Vannak életkorhoz köthető korlátozások?

 Szerződés kötésére vonatkozó életkorhoz köthető korlátozások körében az Adatkezelő a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Adatkezelő nem köteles vizsgálni, és nem is jogosult az életkorra vonatkozóan bármilyen hivatalos okmányt bekérni, ugyanakkor az igénybe vett szolgáltatás jellege esetén annak önkéntes rendelkezésre bocsátása nem kizárt.

 

7. Biztonságtechnikai és szervezési intézkedések

Azt, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek jogaival, érdekével, és az adatvédelmi rendelettel összhangban legyen, az Adatkezelő az alábbi intézkedések bevezetésével biztosítja:

 Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

Információbiztonsági események kezelése

Információbiztonsági és/vagy adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul értesítjük az érintett felhasználókat, hogy megtegyék a megfelelő védelmi lépéseket, valamint indokolatlan késedelem nélkül, és, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak. Eljárásunk összhangban áll a GDPR szerinti kötelezettségeinkkel, valamint az iparágra vonatkozó szabályokkal vagy szabványokkal. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ügyfeleinket folyamatosan tájékoztassuk minden olyan kérdésről, amely releváns az adataik biztonsága szempontjából, és hogy az ügyfelek számára minden szükséges információt biztosítsunk.

8. Változtatások

 Az Adatvédelmi Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan is jogosult módosítani, azonban erről értesítést küld az érintetteknek. Bármely módosítás csak akkor érvényes, ha megfelel a hatályban lévő jogszabályoknak.